Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op alle bestellingen via www.muzehofke.be zijn onderstaande Algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. Wanneer de klant zijn of haar online-bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Beschrijving

De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig is. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenissen onzerzijds mee.
De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken. Indien er een product niet meer voorradig is zal Muzehofke je vrijblijvend een alternatief voorstellen.

Teksten en beelden

De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. Muzehofke neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.

Foto ’s van afgewerkte producten

Muzehofke gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met personalisatie die door Muzehofke zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden.
Het verzakingsrecht, voorzien bij de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet worden uitgeoefend bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.

Workshops

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven op de website www.muzehofke.be.
De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

De bestellingen van workshops en producten zijn op voorhand te betalen. Betalingen dienen in één verrichting te gebeuren.
Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail binnen 3 dagen op het door de klant opgegeven e-mailadres.
De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.
De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.
Ongeveer 14 dagen voor de aanvang van een workshop ontvangt de deelnemer een materiaallijst voor de te volgen workshop.

Annulatie / afgelasten

Indien de deelnemer/klant niet aanwezig kan zijn bij de workshop, maar zich wel had ingeschreven dient deze dit te melden via e-mail ainfo@muzehofke.be of telefonisch op 0494/41.73.30.
De retributie van het inschrijvingsbedrag is afhankelijk van de termijn van annulering.
Bij annulering tot uiterlijk 1 week (7 dagen) voor de workshop, wordt de betaling terugbetaald in de vorm van een tegoedbon, 1 jaar geldig. Wanneer de workshop over meerdere sessies gaat, geldt als uiterlijke datum om te annuleren 1 week (7 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie.
Bij annulering minder dan een week (7 dagen) is er geen terugbetaling van de workshop. De inschrijving is definitief, gezien wij de plaats reserveren en onkosten dragen zoals locatie, materiaal aankoop,… Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Dit dient gemeld te worden aan Ann Huynen via e-mail of telefonisch binnen 7 dagen.
Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.
Ann Huynen/Muzehofke behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. Ann Huynen/Muzehofke zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v.een e-mail of telefonisch naar het door de klant opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

Prijzen

De prijzen vermeld op www.muzehofke.be zijn in euro, inclusief personaliseren en BTW. Transportkosten, bijkomende bewerkingskosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld. De verkoper behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. De verkoper is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

Levering

De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op deze website zijn aangegeven. Deze zijn indicatief en niet bindend. De leveringstermijn houdt geen rekening met eventuele vertragingen door de bezorger.
De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid. Als een pakket voor de tweede keer verzonden moet worden, doordat de koper een fout in het adres maakte, zijn de kosten van deze extra verzending(en) en het opnieuw maken/personaliseren van de goederen voor rekening van de koper. Je kan ook kiezen om de bestelling zelf op te halen na afspraak.

Betaling

Betalingen dienen te zijn ontvangen door Muzehofke voordat transport kan plaatsvinden. Betalen kan via een online betaling op deze site met Bancontact.

Retourneren

Daar al onze cadeaus met namen, logo’s of persoonlijke teksten zijn gepersonaliseerd, geldt de 14 dagen bedenktijd niet. Onvolledige of beschadigde artikelen dient u binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te melden aan Muzehofke. Deze worden kosteloos vervangen.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Muzehofke, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Muzehofke houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

Overmacht

Muzehofke is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.